Protokol při příjmu servistel
Záruční i pozáruční servis mobilních telefonů
Datum příjmu:
Zhotovitel:
Tel.:
E-mail: reklamace@servistel.cz
Receptor Group s.r.o.
28. října 436/215
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČ: 25865412
Objednatel:
IČ:
Jméno/Společnost:
Adresa: Ulice: Obec:
Telefon:
E-mail:
Příslušenství:
Baterie, SN:
Napájecí zdroj
HF
Paměťová karta
Výrobce: Typ:
IMEI:
Bezpečnostní kód:(pokud je nastaven)
Stav: Datum prodeje:
Popis MT:
Typ opravy:
Popis vzhledu:
Stručný popis závady:
1. V rámci rozšíření nabízených stávajících služeb nabízí NOVĚ spol. Receptor Group s.r.o. (dále jen zhotovitel) zprostředkování záručních oprav (dále jen realizace) za paušální poplatek. Tento poplatek zahrnuje náklady spojené s realizací.
2. Realizace znamená, že zhotovitel vyřídí záruční opravu za poušální poplatek, ikdyž mobilní telefon (dále jen MT) byl zakoupen u jiného prodejce. Realizace je možná pouze v případě, bude-li mobilní telefon v záruce VÝROBCE, nikoli prodejce!!!
3. Paušální poplatek za realizaci činí 121Kč vč. DPH. Objednatel jej uhradí ihned při podání.
4. Doba pro vyřízení realizace není pevně stanovena. Rutinně trvá doba vyřízení realizace 21 kalendářních dnů.
5. Objednatel bude informován ohl. ukončení realizace prostřednictvím e-mailu, avšak doporučujeme se informovat průběžně ohledně realizace pro vyloučení komplikací z nezájmu vyplývajících.
6. V případě zamítnutí realizace (např. mechanické poškození, oxidace, MT mimo záruku výrobce apod.), bude objednateli napsán e-mail s cenovým návrhem - placená oprava.
7. Bude-li realizace zamítnuta viz bod č. 6, bude účtován objednateli poplatek 100Kč vč. DPH spojený se zamítnutím na úhradu nákladů Servisního střediska - diagnostika MT.
8. V případě neopravitelnosti či nedostupnosti náhradních dílů v servisním středisku na jednotku MT,servisní středisko provede výměnu nové jednotky MT - jiný typ MT s podobnými vlastnostmi nebo vrátí stávající typ bez opravy zpět.
9. U přístrojů s podezřením na mechanické poškození neručíme za následně vzniklé, či dodatečně projevené vady (porušení soudržnosti vnitřních komponentů či součástek přístroje) odhalené během servisního zásahu, stejně tak i u přístrojů s podezřením na zasažení kapalinou s následky oxidace.
10. Zhotovitel realizuje i značkové příslušenství obsahujícící MT (nabíjecí zdroj, baterie, sluchátka, datový kabel). U EU distribuce je záruka 1/2 roku na příslušenství.
11. Při ukončení realizace bude objednateli vydáno písemné vyjádření kdy realizaci uplatnil, co bylo předmětem realizace, forma ukončení obsahující např. OPRAVENO, NESHLEDÁNO + RUTINNÍ AKTUALIZACE SW či ZAMÍTNUTO) tak i doba trvání realizace.
12. Zhotovitel neručí za případnou ztrátu dat - dochází k rutinní aktualizaci SW, týká se i HW (např. ochranná folie na LCD apod.) v rámci realizace.
13. Realizaci MT je možno zaslat na adresu jen v případě na náklady objednatele.
14. Objednatel svým podpisem stvrzuje, že se plně seznámil s výše uvedenými podmínkami v plném rozsahu.
15. Nevyzvedne-li si objednatel realizaci do 20 dnů od data, kdy byl informován o ukončení prostřednictvím e-mailu, bude účtováno skladné ve výši 50Kč za každý započatý den. Převýší-li výše skladného cenu zboží podaného k realizaci, bude zboží prodáno a částka použita na úhradu skladného.
Podpis objednatele: Podpis zhotovitele:
razitko